Leveransvillkor

Köpvillkor och personlig sekretess

Order

Köp

För att vi ska expediera en order som kräver leverans måste den överstiga 4000 kr exkl frakt.
När du skickat din order så granskar vi din order. Fram till att vi påbörjat
granskningen av din order så kan du ångra eller ändra din order helt fritt. Är
allt i sin ordning vid granskningen så är ett avtal träffat om köp mellan dig
och byggstommar.se och du får en bekräftelse per e-post och på ”din sida” i
byggbutiken.

Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle
infinna sig, så kontaktas du av byggstommar.se. I samband med detta kan du ändra
eller ångra din order. När vi är överrens om ordern så är ett avtal träffat om
köp och vi skickar en bekräftelse.

För att ingå ett avtal med byggstommar.se så måste du vara myndig.
Byggstommar.se har alltid rätt att neka en order.

Priser

Vi reserverar oss för programfel, eventuella skrivfel och felaktigt angivna
priser från underleverantörer.

Betalning

Faktura Privatkund

I samband med granskning av din order så förbehåller vi oss rätten att göra en
kreditbedömning. Är kreditbedömningen inte godkänd så blir du kontaktad av
byggstommar.se och du kan välja att istället göra en förskottsbetalning på hela
beställningen.

Betalningsvillkor på stommar och tillhörande lösmaterial är 50 % en månad innan leverans, order
lagda mindre än en månad innan leveransdatum betalas 50 % vid beställning. Resterande 50 % betalas
10 dagar efter leverans. Fakturorna skickas per e-post.
Vid förfallen betalning så utgår en påminnelseavgift på 50 kr samt dröjsmålsränta på 20 %.

Vissa produkter i ordern produceras först när dessa delbetalats, tex konstruktioner såsom friggebodar
och icke lagerförda fönster.

Specialkonstruktioner som kräver framtagning av nya ritningar faktureras enligt nedan:

Betalningsplan:
Start  (konstruktionsritningar)                                15%
Ca 1 mån innan lev.                                                       35%
10 dagar efter lev, mot kreditkontroll                 50%

Efter beställning av stommen tar vi fram ritningar och skickar er för godkännande innan produktion.

Faktura Företagskund

I samband med granskning av ordern så förbehåller vi oss rätten att göra en
kreditbedömning på företaget. Är kreditbedömningen inte godkänd så blir ditt
företag kontaktad av byggstommar.se och ni kan då välja att istället göra en
förskottsbetalning på hela beställningen.

Betalningsvillkor på stommar och tillhörande lösmaterial är 50 % en månad innan leverans, order lagda mindre än en månad innan leveransdatum betalas 50 % vid beställning. Resterande 50 % betalas 10 dagar efter
leverans. Fakturorna skickas per e-post.
Vid förfallen betalning så utgår en påminnelseavgift på 50 kr samt dröjsmålsränta på 20 %.

Vissa produkter i ordern produceras först när dessa delbetalats, tex anpassade konstruktioner och icke lagerförda fönster.

Specialkonstruktioner som kräver framtagning av nya ritningar faktureras enligt nedan:

Betalningsplan:
Start  (konstruktionsritningar)                                15%
Ca 1 mån innan lev.                                                       35%
10 dagar efter lev, mot kreditkontroll                 50%

Efter beställning av stommen tar vi fram ritningar och skickar er för godkännande innan produktion.

Återbetalningar

I fall återbetalning är aktuellt så gäller i första hand insättning till ett
bankkonto du anger. Återbetalningen sker som tidigast efter 5 dagar eller vid
närmast kommande månadsskifte efter att ärendet är utrett.

Frakt

Efter du lagt din order skickar vi så snart som möjligt en leveransbekräftelse som talar om när ordern preliminärt är beräknad att levereras. Dagen innan satt leveransdatum hämtas varorna av transportföretaget, skulle din order av någon anledning inte kunna hämtas den dagen blir du kontaktad vi e-post om ny preliminär leveransdag. Ny leveransdag blir oftast nästkommande dag.

Leverans fram till adressen på körbar väg gäller och avlastning sker intill där
transportbilen parkerar.

En och samma order kan fraktas från flera olika ställen vid olika tidpunkter,
beroende på orderns storlek och innehåll.
Normalt sett så blir det en leverans av fönster och en leverans av övriga
produkter. I din varukorg presenterar vi en preliminär kostnad och antal
frakttillfällen om möjligt, vid leveransbekräftelse så får du en uppdatering av
den preliminära planeringen av leverans. Vid orderbekräftelse får du en
fastställd leveranskostnad, om den skiljer sig från kostnaden som presenterades i varukorgen så blir du kontaktad.

Du ansvarar för att någon finns på plats för ta emot och kvittera leveransen.

Leverans till öar och andra otillgängliga platser:

Vid leverans till öar utan broförbindelse och andra otillgängliga platser så
blir du kontaktad i samband med orderbekräftelse för planering och
kostnadsförslag på leveransen om det är möjligt.

Avlastning

Många av våra leveranser kräver avlastning med kran eller gafflar, gäller från 25m2 och upp, friggebodar på 15m eller mindre brukar vi leverera med DHL, det förutsätter att någon finns på plats för att avlasta delarna förhand, vissa delar kan avlastas med bakgavellyft om lastbilen har detta.
Du ansvarar för avlastning av friggebodsstommar om de fraktas med DHL. Kostnader som uppstår om avlastning inte är möjlig står
du för. Vill du ha hjälp med bokning av kranbil eller hjullastare även för mindre stommar så kontaktar du oss.

Egen avhämtning

I varukorgen kan du välja bort frakten, du står i så fall för leveransen själv. Varorna hämtas då av er på överenskommen dag i vår fabrik. Hamngatan 26.

Utanför Sverige

Kontakta oss per telefon i samband med att du lägger din order.

Transport / Transportskador eller förseningar

Leveranser med kranbil kommer att ske med öppen bil vilket innebär att stommarna kan utsättas för väta under transporten, allt lösmaterial som reglar till bjälklag, syll och hammarband kommer väderskyddat/inplastat. Även tillvalspaket med tex råspont kommer väderskyddat vid leverans.

Varorna ska inspekteras av mottagaren och eventuella skador på varor eller
emballage ska noteras på fraktsedeln innan kvittens. Fotografera och dokumentera
helst skadorna. Anmäl därefter skadan direkt till oss per telefon. Skadade varor
du yrkar åtgärd för får inte användas utan avstämning med oss. Åtgärden av felet
beror på skadans omfattning och vi förbehåller oss rätten att välja hur skadan
åtgärdas i form av ekonomisk ersättning i nivå med varans värde, utbyte av varan
eller reparation av varan på plats.

Nivån vid ev ekonomisk ersättning av felaktiga/skadade varor överstiger aldrig
varans värde. Eventuella kostnader som uppstår för mottagaren eller tredje part
på grund av skador eller förseningar ersätts aldrig.

Montering/Beräkningar

Normalt sker infästning enligt branschstandarder. Vissa ritningar kan innehålla infästningsanvisningar som är framtaget i samband med konstruktionen.

Byggstommar avsäger sig ansvar på vindlast och totalstabiliteten eftersom vi bara levererar stommens skikt däremot är alla vertikala lastnedräkningar och hållfastighetsberäkningar gjorda gällande öppningar, balkar, takkonstruktion och eventuella håltagningar i mellanbjälklag enligt gällande normer av stommens hela konstruktion. Normalt får man vindstabilitet med hjälp av att en skiva monteras direkt på regelverket.

Leveranstid

Vårt mål är förstås att alltid leverera så fort som möjligt, eller enligt era önskemål. Många
varor produceras dock efter beställning och leveranstiden beror då på vår arbetsbelastning i
fabriken. I din varukorg presenterar vi en preliminär bedömning av leveranstid baserat på
aktuell arbetsbelastning. Ofta är leveranstiden på icke lagerförda varor ca 7-9 veckor.

Om du vid leveransbekräftelsen anser att vi inte lever upp till de önskemål du
har så har du rätt att makulera hela eller delar av din order. Varor som börjat produceras går ej
att makulera. Varor börjar produceras som tidigast 2 dagar efter
leveransbekräftelsen.

Avlastning ej möjlig

Om beställaren eller ombud för beställaren inte är anträffbar vid avlastning av din
order debiteras du för
kostnaderna som eventuellt uppstår. Samma sak gäller om det finns andra hinder
för att lasta av varorna på bestämd plats. Varorna går då in till närmaste terminal
för avlastning.

PUL GDPR

När du lägger en order till Byggstommar.se så godkänner du att vi lagrar dina
personuppgifter, detta gäller oavsett hur ordern utförs, via telefon, epost,
brev eller i vår byggbutik online. Detsamma gäller när du registrerar dig som
kund/användare även om du inte genomför en order. Du har enligt lag rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss, de uppgifter som finns registrerade kan du se genom att logga in på ”din sida”. Om de
registrerade uppgifterna är irrelevanta eller på något sätt felaktiga har du
rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Den hanteringen du själv
inte kan utföra via ”din sida” kräver att du sänder in en undertecknad begäran
till Byggstommar.se. Byggstommar.se och vår webbutik Byggbutikenonline.se har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt
godkännande, med undantag för rättsliga ärenden samt de uppgifter som
underleverantörer önskar för tex transport och hantering av transporten, detta kan innefatta e-postadressen. Byggstommar.se och vår webbutik
Byggbutikenonline.se kan vid vissa tillfällen skicka nyhetsbrev eller
erbjudanden kring våra produkter.

Byggbutiken använder sk sessions-cookies för att hålla reda på din varukorg
medans du handlar i vår online butik.Du kan tyvärr inte använda vår onlinebutik om du inte tillåter att cookies används alls.

Ångerrätt

Distans och Hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen gäller för privatpersoner
vid beställning i vår byggbutik online. Du har alltid rätt att ångra ditt köp av
lagerhållda varor inom 14 dagar från leverans, i detta fall står du för
fraktkostnaderna.  Ångerrätten geller inte heller varor som på grund av sin
beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för
gammal. Från det att en vara börjat produceras så kan du inte ångra köpet. När
du lägger din order så godkänner du att Byggstommar.se och underentreprenörer
som tidigast två dagar efter leveransbekräftelse påbörjar produktionen av
varorna. För att stoppa produktionen så måste du kontakta oss per telefon senast
dagen efter vi skickat leveransbekräftelsen till dig per e-post.

För företag debiteras förutom frakten 10% av varans värde vid retur av
lagerförda varor. Återbetalning av producerade varor görs normalt sett inte men
kan lämplig nivå kan förhandlas fram tillsammans med oss.

Force Majeure

Byggstommar.se förebehåller sig rätten att inte slutföra sina åttaganden vid
hinder som står utom vår makt och som vi inte hade kunnat räkna med. Exempel är
myndighetsbeslut, lagförändringar, brand, olyckshändelser, storm, översvämning
och snökaos mm.