Fritidshus 38° 9734×6234 mm med Loft

139,990 kr149,990 kr

En Fritidshusstomme ger en snabb start på er byggnation, stommarna kapas i datakap med exakt precision så allt passar perfekt vilket kommer underlätta under hela byggnationen.

Beskrivning

Fritidshus 38° 9734×6234 mm med Loft

Fritidshusstomme

Fritidshusstomme i färdiga sektioner och förberedd med öppningar.

En Fritidshusstomme ger en snabb start på er byggnation, stommarna kapas i datakap med exakt precision så allt passar perfekt vilket kommer underlätta under hela byggnationen.

Vi använder uteslutande svenskt virke med hög kvalité.

Stommarna levereras ”i Sektioner” vilket gör det väldigt enkelt att resa upp sektionerna bredvid varandra och skruva dem tillsammans. Stommarna är också förberedda med öppningar för dörr och fönsterhål, se ritningarna för storlek och placering. Det medföljer utförliga anvisningar och tips hur du enkelt monterar allt tillsammans.

Ovan kan du välja den variant av Attefalls stomme som du vill ha! Med Öppningar i Sektioner med Bjälklag eller Med Öppningar i Sektioner utan Bjälklag.

Grund

Innan stommen kan monteras krävs att en grund är gjord. Det medföljer ritningar som visar antal plintar och placeringen av dem.

Dimensioner och eventuellt isolering.

Bjälklagsreglarna är 45×220 mm är en mycket bra och kraftig dimension vilket minskar antalet plintar som går åt samt ger en bra möjlighet till att isolera rejält.

Väggstommarna är byggda i sektioner med 45×170 reglar, alltså kan det isoleras med 170mm, önskas mer isolering rekommenderar vi att ni kompletterar med tex en så kallad installationsregel 45x45mm på insidan där även el och en extra 45mm isolering kan läggas.

Takkonstruktionen består av två längsgående limträbalkar i nock och två limträpelare, takåsarna som ligger över är 45x390mm cc1200.

Övrig upplysning/tips

Ofta kräver det bygglov alternativ bygganmälan för att uppföra en byggnad/hus. Kontakta er kommunens byggnadsnämnd för att ta reda på vad som gäller din fastighet.

Enklare ritningar finns att tillgå för eventuell bygganmälan, se ritningar med benämningen ”Bygglov”

 

OBS: Kolla vad det är för artikel nr för den variant av Fritidshusstomme som du ska ha för att enkelt veta vilka PDF filar du ska öppna nedan!

Dokument:

Artikel nr 90100:

90100 PLAN, SEKTION, PLINT, (PDF)

90100 PLAN OCH SEKTIONER BYGGLOVSRITNING, (PDF)

90100 FASADER BYGGLOVSRITNING, (PDF)

90100 WEBBLISTA, (PDF)

Artikel nr 90100_UB:

90100_UB PLAN, SEKTION, (PDF)

90100_UB PLAN OCH SEKTIONER BYGGLOVSRITNING, (PDF)

90100_UB FASADER BYGGLOVSRITNING, (PDF)

90100_UB WEBBLISTA, (PDF)

Ytterligare information

Dimensioner N/A